Contact

Agriton Home & Garden is onderdeel van de firma EM Agriton bv. Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder andere de professionele land- en tuinbouw, hoveniers, overheid en waterschappen.
Wij werken samen met onze dochterbedrijven in België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Turkije aan een toekomstbestendige bodem.

Onze producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren. Deze drie processen werken onafscheidelijk met elkaar samen aan een duurzame bodemvruchtbaarheid.

EMRO (EM Research Organisation)
Kennisoverdracht, onderzoek en innovatie staan bij ons hoog in het vaandel. Met name de EM Technologie ontwikkelt door Prof. Dr. Teruo Higa van de University of the Ryukyus, Okinawa, Japan vormt hiervoor de basis. Agriton wordt begeleid en gecontroleerd door de overkoepelende organisatie EMRO in Japan. Agriton is producent van de originele EM ontwikkeld door Prof. Dr. Higa.

 


Missie

Bijdragen aan een gezonde en vitale leefomgeving; dat is al meer dan 25 jaar onze missie. Een bezielende missie op basis van drie gronden:

Zorgdragen
Wij geloven dat de bodem de basis is voor alles wat leeft. Die moeten we koesteren. Een gezonde bodem zorgt voor gezond gewas. En gezond voedsel zorgt voor gezonde mensen en dieren. Samen zorgdragen voor onze bodem is van levensbelang. Wij kunnen alleen oogsten als wij de bodem voeden op basis van een gesloten kringloop. Voor nu én in de toekomst.

Innovatief
Met onderzoek wordt continue gewerkt aan nieuwe, natuurlijke toepassingen. Samenwerking en kennis(deling) staan bij ons voorop. Door het inzetten van EM-technologie maken we daadwerkelijk het verschil. Een natuurlijke techniek op basis van Effectieve Micro-organismen verhoogt de weerstand van bodem, plant, dier en mens.

Authentiek
Wij voelen de noodzaak om bij te dragen aan het behoud van een gezonde en vitale leefomgeving. Met passie werken we aan het uitdragen van onze visie. Oprecht in contact en werkwijze. Puur en zuiver in oplossingen en producten.

Contactgegevens
EM Agriton is gevestigd aan de Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde (fr.). U kunt ons bereiken via kantoor 0561-433115 of bellen met een van onze verkoopadviseurs:
Simone Vos: 06-52 00 72 57
Berto van Deelen: 06-49 08 53 64


 

 

 

 

 

 

Uw vragen en/of opmerkingen ontvangen we graag via het onderstaand invulformulier.