Weidebeheer

Wij geloven dat een bestendige bodemvruchtbaarheid centraal moet staan. Hierbij besteden we aandacht aan de fysische, chemische en biologische processen. Een goede bodemvruchtbaarheid produceert voldoende gezonde voeding, waardoor de natuurlijke weerstand in bodem, dier en mens wordt verhoogd en ziekten minder kans krijgen zich te ontwikkelen. Ons systeem verbetert de bodemvruchtbaarheid en structuur van zand,- klei- en veengronden, met als resultaat dat in alle grondsoorten de water- en luchthuishouding wordt verbeterd en het bodemleven wordt gestimuleerd.

Vulkamin granulaat wordt veelal gebruikt om een tekort aan sporenelementen op te lossen. Door de langzame afgifte van het granulaat worden de nodige elementen geleidelijk en naar behoefte opgenomen door de bodem. Met slechts een minimale gift van sporenelementen wordt een belangrijke ondersteuning gegeven om bodem en plant vitaal te houden. Zo wordt het bodemleven gevoed, kan het gewas beter groeien en wordt de plant geholpen bij de bouw van enzymen, vitaminen en essentiële aminozuren. Lees meer over Vulkamin granulaat.

Edasil Kleimineralen draagt samen met micro-organismen en organisch materiaal bij aan een onmisbare bodemsubstantie namelijk het “kleihumus complex”. Het kleihumus complex zorgt o.a. voor; pH buffering, regulering van fosfaat en sulfaat, het uitwisselen van voedingsstoffen voor de planten tot zelfs vocht-, lucht- en warmtehuishouding in de bodem. Lees meer over Edasil Kleimineralen.

Aegir Zeeschelpenkalk (granulaat) zit boordevol essentiële sporenelementen die van groot belang voor de vitaliteit van de bodem. Aegir lost langzaam op in de bodem, de pH stijgt langzaam en voorkomt schommelingen. Zo wordt de groei van het bodemleven gestimuleerd wat zorgt voor optimale omstandigheden voor plantengroei. Een te snelle pH stijging kan het bodemleven beschadigen. Als de pH van de bodem laag (zuur) is dan worden verschillende voedingsstoffen gebonden in de bodem en kan de plant deze niet meer opnemen. Door de pH te optimaliseren met Aegir Zeeschelpenkalk kun je verzuring tegengaan. Lees meer over Aegir Zeeschelpenkalk.

Microferm de vertering van mest op het weiland helpen stimuleren. Ook leidt het gebruik van de Effectieve Micro-organismen naar een (her)activatie van het bodemleven. Lees meer over Microferm.

Richtlijnen voor onderhoudsdosering:
Vulkamin granulaat: 300 kg per hectare
Edasil Kleimineralen: 300 kg per hectare
Aegir Zeeschelpenkalk: 500 kg per hectare per 3 jaar
Microferm: 100 liter per hectare per jaar opgesplitst in verschillende behandelingen (20 liter Microferm per behandeling verdund in 500 – 1000 liter water)