Wat is EM?

EM® bevat Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. Prof. Higa uit Japan heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan onderzoek naar micro-organismen en heeft uiteindelijk een mengsel gevormd die hij de Effectieve Micro-organismen genoemd. Producten met EM van Prof. Higa zijn te herkennen aan het logo met de zeven cirkels.

EM wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. EM verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. EM is toepasbaar:

• Om de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water te verhogen.

• Bij het omzetten van gft (groente-, fruit- en tuinafval) in waardevol organisch materiaal.

• In huis en (moes)tuin.

• Voor huisdieren, in aquaria, zwembaden en viskwekerijen.

• In land- en tuinbouw en in de veeteelt.

• In bedrijven voor het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging.

• Tegen geurhinder.

• In groen- en bosbeheer van steden en gemeenten…

 

Samenstelling van EM

EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking. EM bevat de volgende Effectieve Micro-organismen:

• Melkzuurbacteriën: deze onderscheiden zich onder andere door een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Zij kunnen de voortplanting van Fusarium, een schadelijke schimmel, onderdrukken.

• Gisten: deze vervaardigen anti-microbiële en waardevolle stoffen voor de plantengroei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor onder andere melkzuurbacteriën en Actinomyceten.

• Actinomyceten: deze onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.

• Fotosynthetiserende bacteriën: deze spelen de hoofdrol in de EM-activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, organische stoffen en uit schadelijke gassen, door zonlicht en warmte van de bodem te benutten. Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht, dus een betere fotosynthese. Planten nemen de stofwisselingsproducten van deze bacteriën rechtstreeks op. De fotosynthetiserende bacteriën bevorderen toename van andere bacteriën en binden stikstof.

• Schimmels die fermentatie* (gisting) teweegbrengen: deze breken de organische stof snel af. Zo onderdrukken zij stank en voorkomen aantasting door schadelijke insecten.

EM Natuurlijk Actief is een concept voor huis en tuin en bevordert natuurlijke weerstand in huis, bodem, planten, dieren en je omgeving.
Lees op de website de verschillende toepassingen, probeer EM uit!