Wat is Bokashi?

Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. De organische materialen worden luchtdicht verpakt. Zo kan een fermentatieproces plaatsvinden waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organismen ontstaan.

Deze conserveringstechniek  behoud de energie in het product. Net als bij zuurkool krijgt de Bokashi een hogere voedingswaarde dan met niet gefermenteerde organische stoffen. Bokashi is  geschikt als bodemverbeteraar en is een voedingsbron voor micro-organismen die in de bodem leven. Deze vestigen zich daardoor definitief in de bodem, vermeerderen zich en domineren over de  aanwezige schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. Zo creëer je een  natuurlijke balans.

Traditioneel gebruikt men in Japan Bokashi om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren. Planten krijgen zo meer essentiële energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacteriën en schimmels.

De neutrale micro-organismen die in een ziektever­wekkende bodem eerst kozen voor de, tot  dan toe, overheersende schadelijke micro-organismen, zullen zich nu aansluiten  bij de effectieve micro-organismen van EM. Een ziekteverwekkende bodem wordt zo  een ziekte-onderdrukkende bodem. Binnen de land- en tuinbouw is dit de meest effectieve, duurzame manier om meer profijt uit de  bodem te halen.

Waarde van GFT-Bokashi

In tegenstelling tot  gewone compost blijft in GFT-Bokashi de energie bewaard. Bokashi zorgt voor een:

• goede voeding voor het bodemleven

• ontgiftende werking op de bodem

• goed leefmilieu voor micro-organismen

• snellere beschikbaarheid van de opneembare voedingsstoffen voor de plant

De Effectieve Micro-organismen die in de Bokashi aanwezig zijn, zorgen voor:

• de productie van allerlei belangrijke bio-actieve stoffen, zoals enzymen, natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitaminen en anti-oxidanten

• een verschuiving naar een opbouwende en ziekteonderdrukkende bodem

• een grotere microbiële diversiteit en activiteit

Maak ook Bokashi van je groente-, fruit- en tuinresten door middel van de Bokashi keukenemmer.