Veel gestelde vragen

 

Wat is EM?

EM staat voor Effectieve Micro-organismen en is een mengsel van vrij in de natuur voorkomende micro-organismen en wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen.

 

Waaruit bestaat EM?

EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft speciale taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking. Deze micro-organismen worden verzameld in de vrije natuur; zijn niet gemodificeerd en gemanipuleerd en worden op een natuurlijke wijze gekweekt. EM bevat onder meer: melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten, fotosynthetiserende bacteriën en schimmels. EM is dus puur natuur!

 

Hoe werkt EM?

Het bijzondere van EM zit in de combinatie van aërobe en anaërobe micro-organismen. Aërobe betekent “leven met zuurstof” en anaërobe staat voor “leven zonder zuurstof”. In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. Van nature komen beide groepen ook samen in de bodem voor. De aërobe en anaërobe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in antioxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier. Micro-organismen werken volgens het dominantie principe, en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.

 

Wat is het dominantieprincipe?

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante ‘effectieve’ micro-organismen, een kleine groep dominante ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep zogenaamde volgelingen. De groep volgelingen werken in de natuur samen met één van bovenvermelde dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. de “miljarden volgelingen” wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar. Als de ‘goede jongens’, de effectieve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziektonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken (vb: lucht, bodem, planten, water, mens, dier,…). Een juist gebruik van EM in het huishouden, het milieu, de land- en tuinbouw kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.

Hoe werkt EM verder?

EM is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van gunstige micro-organismen. EM doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van leven stimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool,… EM werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tussen enkele uren (vb. geurhinder) tot soms enkele jaren (vb; bodemvruchtbaarheid). De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen. Super gezond dus!

 

BOKASHI

Wat is bokashi?

Bokashi is het Japans woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. De organische resten worden luchtdicht gefermenteerd voor een optimaal fermentatieproces waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organismen ontstaan. Dankzij Bokashi, maak je van je eigen organische resten een optimale bodemverbeteraar.

 

Waarom Bokashi?

Traditioneel gebruikt men in Japan Bokashi om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren. Planten krijgen zo meer essentiële energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacteriën en schimmels. De neutrale micro-organismen die in een ziekteverwekkende bodem eerst kozen voor de, tot dan toe, overheersende schadelijke micro-organismen, zullen zich nu aansluiten bij de effectieve micro-organismen van EM. Een ziekteverwekkende bodem wordt zo een ziekte-werende bodem.

 

Hoe maak ik Bokashi met de Bokashi-keukenemmer?

Je kan zelf Bokashi maken van kleingemaakte keukenresten en plantenresten. Start door op het rooster in de Bokashi-keukenemmer wat Bokashi-Starter te verdelen. Breng je resten altijd in kleine stukjes in de Bokashi-keukenemmer en druk goed aan. Na iedere laag resten (ca 5 cm), voeg je nog een kleine hoeveelheid Bokashi-Starter. Nadat de keukenemmer vol is, laat je die 2 weken goed afgesloten fermenteren. Tap dagelijks het bokashi-sap af, dit kan verdund worden 1/100 bij het gietwater of gewoon in de afvoer ter reiniging worden gegoten. Na 2 weken is de bokashi klaar en kan die in de grond worden ingewerkt.

 

Hoe weet ik of de Bokashi goed gelukt is?

Na 2 weken mag de inhoud van de Bokashi-emmer verwerkt worden in de tuin. Bij openen hoor je een zoet zure geur te ruiken. Zoals zuurkool bijvoorbeeld. Als de Bokashi onaangenaam ruikt, dan liep het fermentatie proces niet helemaal naar wens.

 

Er staat schimmel op mijn Bokashi, is dat normaal?

Een lichte vorm van wat eruit ziet als een schimmel, kan inderdaad voorkomen in de Bokashi-emmer. Dat hoeft op zich zeker geen slecht teken te zijn, in tegendeel. Het zijn gisten die erbij horen. Gaat de schimmelvorming echter gepaard met een onaangename geur, dan kun je inhoud van de Bokashi-emmer beter afvoeren en begin je opnieuw.

 

Er komt geen bokashisap vrij

De hoeveelheid sap dat vrijkomt hangt samen met de soort resten die je in de emmer doet. Veel sappige fruitresten geeft meer vocht bijvoorbeeld. Het kan zijn dat er pas na anderhalve week sap vrijkomt. Na een paar weken stabiliseert het proces en kan er helemaal geen vocht meer afgetapt worden.

 

De Bokashi is klaar, wat kan ik daar nu mee doen?

De gefermenteerde resten kunnen het best in de grond worden ingewerkt. Breng de resten in een putje of een geul in de grond, en bedek af met een kleine hoeveelheid aarde. Op die manier werkt het fermentatieproces verder wat zeer gunstig is voor de bodem. Verwerk 1 kg bokashi per 1 m2 per jaar.

Kan ik Bokashi op de composthoop verwerken?

Bokashi werkt ook goed als compostversneller. In laagjes kun je het vermengen door de composthoop. Het grote aantal Effectieve Micro-organismen in de Bokashi, komen de verwerking van de totale composthoop ten goede.

Kan ik Bokashi ook bewaren?

Bij vriesweer kan er niet worden ingewerkt in de grond, vandaar dat je in die periode de gefermenteerde resten kan bewaren in dikke plastic zakken die luchtdicht afgesloten zijn. Ook kan het bewaard worden onder een zeil. Wissel de lagen Bokashi ook eventueel af met een laag aarde, en creëer zo tegen de lente een eigen gemaakte, zeer voedzame ‘potgrond’.

 

Waarom moet ik Bokashi-starter aan de resten in de Bokashi emmer toevoegen?

Door Bokashi-starter aan het organisch materiaal toe te voegen, verdeel je Effectieve Micro-organismen meteen tussen de resten. Bokashi-starter bevat gefermenteerde zemelen en is hierdoor een aanjager om te zorgen dat de etensresten ook gaan fermenteren. De Effectieve Micro-organismen die in de Bokashi aanwezig zijn zorgen voor productie van allerlei belangrijke bio-actieve stoffen, zoals enzymen, natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitaminen en antioxidanten. Ze zorgen teven voor een grotere microbiële diversiteit en activiteit.

 

MICROFERM

Hoelang kan ik Microferm bewaren?

Zowel een ongeopende of geopende verpakking (Bag-in-Box) kan 1 jaar bewaard worden. Microferm wordt verpakt in een vacuümtrekkende zak waardoor er geen zuurstof bij kan. Bewaar Microferm bij een constante temperatuur tussen 15-20 graden. Grote temperatuurwisselingen kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit.

 

Kan ik Microferm na 1 jaar ook nog gebruiken?

Als Microferm goed bewaard is, en fris zurig ruikt kan deze nog gebruikt worden. Ruikt het muffig of anders dan is de kwaliteit niet meer voldoende en kun je het beste afvoeren.

 

Waarom moet ik Microferm verdunnen met water?

Microferm is vrij zuur met een pH van 3,6. Als je dit rechtstreeks aan de plant zou geven dan kan dat verbranding geven aan het blad. Door het te verdunnen met water stijgt de pH en is er geen probleem.