Strooisellaag sterke bescherming bodem

Een regenbui krijgt minder grip op waardevolle voedingsstoffen in de bodem, als die bodem beschermd wordt door een mulchlaag. Met eenvoudige hulpmiddelen demonstreerde Ruben Borge dat.

Een strooisellaag op de grond breekt de val van regen en voorkomt zo wegspoelen van belangrijke voedingsstoffen van de bodem. Ruben Borge, eigenaar van Rockin Soils, demonstreerde dat op de Boeren Beleef Dag bij Mulder Agro in Kollumerzwaag.

Borge is gewend met eenvoudige hulpmiddelen telers over de hele wereld te leren werken aan duurzaam bodembeheer. „Sinds 2012 werk ik met boeren en boerencoöperaties aan bodemvruchtbaarheid. Ik probeer daarin te benadrukken dat de bodem een levend systeem is van mineralen, microben en organische stof. Als ik in het buitenland werk zoek ik simpele middelen in de omgeving, want veel spul is daar niet te koop.”

In de landbouw draait het volgens Borge wel eens te veel om de vraag ‘Wat moet ik erop gooien om het hele systeem te laten werken?’. Waar het in zijn ogen vaak mis gaat is juist niet wat je brengt, maar wat gemakkelijk verloren gaat. Via de drains, de sloten en de rivieren spoelen veel waardevolle stoffen weg, die de boer beter zou kunnen behouden.

Als aanschouwelijk experimentje bouwde Borge twee bronwaterflessen om tot een aardesysteem met en zonder een beschermende mulchlaag van stro. Via een slangetje voeren beide systemen water af in een doorzichtig plastic bekertje. Water dat Borge erop giet is een kunstmatige regenbui in dit experiment. Hoe simpel de opzet van de proef ook lijkt, het maakt direct duidelijk wat een strooisellaag doet, als een regenbui op de aarde valt.

Het drainwater in het doorzichtige bekertje van het aardesysteem zonder strooisel is donkerder van kleur en bevat dus meer mineralen die wegspoelen, concludeert Borge. In het bekertje bij het systeem met een beschermende strooisellaag is het water helder. Hier verwacht Borge veel minder ineralenverlies. Er is nog een verschil: de hoeveelheid water die afspoel is ook kleiner als er een mulchlaag is. Er blijft meer water op het perceel, wat goed is voor het gewas in droge tijden.

Ploegen

Om te laten zien wat ploegen doet met het aardesysteem, gebruikt Borge zijn huissleutels als ploegsimulatie. Hij trekt verschillende kleine voren door de ‘proefopstelling’. Na de volgende regenbui kleurt het water nog bruiner. Borge pleit voor beter bedekt houden van grond om bestand te zijn tegen buien, droogte en mineralenverlies. „Wat houdt ons tegen?”, vraagt hij de toehoorders bij Mulder Agro.

Bron: Akkerwijzer.nl. Tekst & beeld: Jorg Tönjes

Dit vind je misschien ook leuk...