Producten

Het doel van het EM Agriton systeem is om leefklimaat en bodemvruchtbaarheid te verbeteren, door middel van de kringloopaanpak ‘bodem-plant-dier-mest’. Hieronder vindt u onze producten, welke aansluiten bij deze filosofie. Bekijk voor meer producten en informatie ook de EM Natuurlijk Actief brochure.

 
Schoonmaken
 
Bodem
 
 
Dier
 
Wellness