Potstal

Het stalmanagement maakt een belangrijk deel uit van het kringloopconcept dat wij nastreven. Met een goed opgebouwde potstal bespaar je op beddingsmateriaal en werkuren. De infectiedruk ligt lager dan in een klassieke stal en de gefermenteerde mest bevat tot twee keer meer voedingswaarde dan gecomposteerde mest.

Hoe start je een potstal op?
Maak eerst de keuze tussen ‘uitmesten’ of ‘potstal’. De opstart is gelijklopend, maar de handelingen nadien verschillen. Bij uitmesten gaat men fermenteren op de mesthoop, bij een potstal gebeurt dit in de stal zelf. In een potstal trappen de paarden de mest aan waardoor er zuurstofarme omstandigheden gecreëerd worden. Zo wordt het fermentatieproces in de potstal opgestart.

Werkwijze

 1. vernevel Microferm (verhouding 5/100l water) op de stalgrond.
 2. breng een strooisel laag aan (stro, hennep, vlaslemen…). Gebruik geen houtachtig materiaal omdat dit moeilijker fermenteert.
 3. breng een laag Vulkamin aan (250g/m²) voor vochtabsorptie.
 4. breng een laag beddingsmateriaal aan (tarwestro, olifantsgras…).
 5. vernevel Microferm (verhouding 5/100l water) over het beddingsmateriaal.
 6. afhankelijk van het gekozen systeem worden de mestbollen nu al dan niet verwijderd. In beide gevallen wordt er dagelijks nieuw beddingsmateriaal voorzien en wordt het beddingsmateriaal tweemaal per week met Vulkamin (en kleimineralen) bestrooid om de nattere plekken te behandelen.
 7. vernevel 3 maal per week Microferm (5/100l) over het beddingsmateriaal.

Dosering:

 • VULKAMIN:
  • Stal van 9 m²: 500 g per keer
  • Stal van 12 m²: 750 g per keer
 • MICROFERM:
  • Stal van 9 m²: 1 liter oplossing per keer verdelen
  • Stal van 12 m²: 1,5 liter oplossing
  • Op jaarbasis kom je op een totaal van 1l/m² box

TIP!

Dosatron of Venturi

Microferm kan eenvoudig via een doseerapparaat automatisch in het water worden geïnjecteerd. Makkelijk en tijdbesparend! Sluit de Dosatron of Venturi op de watertoevoer aan. Wanneer het water de pomp passeert wordt Microferm onder het water vermengd. De geïnjecteerde dosis is altijd in verhouding met het watervolume, zelfs bij verandering van druk.


MAAK BOKASHI VAN MEST!

Mest van bijvoorbeeld paarden, geiten en schapen is zeer geschikt om Bokashi van te maken. Bokashi is de Japanse benaming voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek waarbij de organische materie onder zuurstofarme omstandigheden door Effectieve Micro-organismen wordt voorverteerd. Dit resulteert in een duurzame humus, rijk aan voedingsstoffen en bio- actieve stoffen (anti- oxidanten, organische zuren, vitamines…).

Voordelen:
• Optimale voeding voor het bodemleven
• Verhoogt de organische stofbalans
• Besparing op afvoerkosten
• Hergebruik van eigen nutriënten

WERKWIJZE

Gebruik voor 1 m³ verse stalmest 2 liter Microferm (verdund met circa 10 liter water (afhankelijk van het droge stof gehalte (DS%)). Optioneel is om ook Edasil Kleimineralen , Vulkamin en Ostrea Zeeschelpenkalk toe te voegen (ca. 10 kg/m³). Er zijn verschillende manieren om een Bokashihoop op te bouwen:

 • Werk in lagen (zoals bij een lasagne). Verdeel de Microferm (en eventueel ook de Edasil kleimineralen, Vulkamin en Ostrea Zeeschelpenkalk) gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal minimum 8 tot 10 weken luchtdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden over de weide. Daar wordt het organisch materiaal makkelijk opgenomen door het bodemleven en voedt de bodem.
 • Werk met de sleufsilo. Behandel de Bokashi hoop hetzelfde als een mesthoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af. Door elke keer Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en de bodemproducten toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd.

Aandachtspunten:

 • Fermentatie is een zuurstofarm proces, de hoop netjes luchtdicht afdekken is een zeer belangrijk!
 • Houtkrullen lenen zich minder voor de aanmaak van Bokashi.
 • Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Bij te nat materiaal treedt rotting op. De te gebruiken hoeveelheid water bij de verdunning van Microferm is hiervan afhankelijk.
 • In het voor- en najaar toepassen. Bokashi is niet schadelijk voor paarden. Om het gras en de zode de tijd te geven zich te herstellen, wordt er wel aangeraden de dieren van het weiland te halen.