Nieuws Blog

0

Project Brabant slootmaaisel in de Bokashihoop

VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie, voorheen Treeport Z.E.E.) gaat samen met waterschap Brabantse Delta het maaisel van sloten en van Ecologische Verbindingszones verwerken tot een bruikbare grondstof om de bodemkwaliteit te verbeteren. Waterschap Brabantse...

0

EM Natuurlijk Actief bezoekt Weidetop

Zo’n 160 mensen kwamen op 11 juni naar Amsterdam om mee te discussiëren over prangende vraagstukken rondom rijke weides en eerlijke zuivel. Vertegenwoordigers uit de landbouwsector, detailhandel, bankenwereld, wetenschap, natuurbescherming en overheid luisterden naar...

0

Zwemwater in Nederland steeds schoner

De zwemwaterkwaliteit in Nederland wordt steeds beter. Was in 2010 het water op bijna 12 procent van de zwemlocaties in Nederland van slechte kwaliteit, in 2013 was dat op ruim 5 procent. Maar hoewel...

0

Soep van gekke groente

Te krom, te dik, te klein, .… te gek! Volgens schattingen wordt zo’n 5 tot 10% van alle groente en fruit in Nederland verspild vanwege hun vorm. Maar ook schommelingen in de productie en...