Onderzoek Ebelsheerd: Bokashi stuwt OS-gehalte in bodem

 

Een artikel in Akker van het Noorden over de resultaten van een driejarig onderzoek met onze Bokashi.

De ietwat mysterieuze organische bodemverbeteraar bokashi wint snel aan populariteit. Eerst in de melkveehouderij, nu ook in de akkerbouw. Proefboerderij Ebelsheerd lijkt overtuigd. ‘De huidige resultaten wijzen erop dat met bokashi het organische stofgehalte in de bodem sneller omhoog gaat dan met compost.’

Steeds meer akkerbouwers beginnen met bokashi, Japans voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’. Het wordt gemaakt door organisch materiaal te mengen met stro, drijfmest, effectieve micro-organismen, kleimineralen en zeeschelpenkalk. Elk willekeurig soort vers organisch materiaal is  geschikt: sloot- en bermmaaisel, gras uit natuurgebieden, bladeren, gft-afval, maar ook restpartijen van akkerbouwbedrijven, zoals uien of aardappelen. De kuil die vervolgens ontstaat, moet met  plastic luchtdicht worden afgedekt. Na zes tot acht weken ontstaat er een meststof die qua structuur lijkt op vaste mest.

Meer voedingsstoffen

Het doel van het maken van bokashi is dat er tijdens het fermentatieproces meer voedingsstoffen behouden blijven dan bij compostering. Daardoor zou bokashi een gunstiger effect hebben op het bodemleven dan compost. Anke Hitman van Feed lnnovation Service (FIS) in Wageningen, die onderzoeken uitvoert voor Agriton, de leverancier van het product, stelde bij veldproeven al meerdere keren vast dat bokashi beter is dan compost, vanwege het volledige behoud van organische stof, koolstof en energie.

OS van 4,6 naar 5,2

Wetenschappelijke onderbouwing of bokashi echt werkt, ontbrak tot dusverre. Maar nu zijn de resultaten bekend van een driejarige veldproef van de Stichting Proefboerderijen Noord-Nederlandse Akkerbouw (SPNA) Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Op de zware kleigrond in Noord- Groningen keek het instituut van 2013 tot en met 2016 naar de invloed van zowel bokashi als compost op de bodem. De belangrijkste conclusie: het organische stofgehalte steeg na gebruik van bokashi met 0,6 punten: van 4,6 naar 5,2 (zie grafiek 1). Op de percelen waar compost op kwam, was die stijging duidelijk minder: van 4,6 naar 4,8 punten.

Een andere conclusie uit het onderzoek op Ebelsheerd is dat de velden met bokashi in vergelijking met de onbehandelde velden een significant hogere N-voorraad (grafiek 2), P-voorraad (zie grafiek 3), PW, K-voorraad, K-beschikbaarheid en Mg-beschikbaarheid hadden. Ook lagen deze waarden in alle gevallen iets hoger dan op de met compost behandelde percelen. Ook is het CEC-gehalte in de velden met Bokashi hoger dan in de overige velden, net als de plantbeschikbare fosfaat, al zijn deze verschillen beide keren niet significant. Onderzoeker Jaap van ‘t Westeinde van Ebelsheerd noemt de uitkomsten opvallend. ‘Het lijkt er sterk op dat met het gebruik van bokashi het organisch stofgehalte in de bodem sneller omhoog gaat dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van compost of helemaal niks.’ Over de hoge bodemvoorraad aan stikstof zegt hij: ‘Dit komt waarschijnlijk omdat bij de  productie van bokashi minder energie verloren gaat dan bij de productie van compost.’ Tijdens het driejarige onderzoek bleek dat bij de productie van bokashi veel meer materiaal overblijft dan bij compost. Voor de proef werd uitgegaan van 20 ton vers product per hectare. Bij de productie van bokashi bleef er 19 ton over; bij composteren 8 à 9 ton.

Lees hier het hele artikel Bokashi stuwt 0S-gehalte in bodem

 

Jaap van ‘t Westeinde van proefboerderij Ebelsheerd

 

Dit vind je misschien ook leuk...