Mest fermenteren

Maak Bokashi van mest!
Mest van bijvoorbeeld paarden, geiten en schapen is zeer geschikt om Bokashi van te maken. Bokashi is de Japanse benaming voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek waarbij de organische materie onder zuurstofarme omstandigheden door Effectieve Micro-organismen wordt voorverteerd. Dit resulteert in een duurzame humus, rijk aan voedingsstoffen en bio- actieve stoffen (anti- oxidanten, organische zuren, vitamines…).

Voordelen:
• Optimale voeding voor het bodemleven
• Verhoogt de organische stofbalans
• Besparing op afvoerkosten
• Hergebruik van eigen nutriënten

Werkwijze
Gebruik voor 1 m³ verse stalmest 2 liter Microferm (verdund met circa 10 liter water (afhankelijk van het droge stof gehalte (DS%)). Optioneel is om ook Edasil KleimineralenVulkamin en Aegir Zeeschelpenkalk toe te voegen (ca. 10 kg/m³). Er zijn verschillende manieren om een Bokashihoop op te bouwen:

  • Werk in lagen (zoals bij een lasagne). Verdeel de Microferm (en eventueel ook de Edasil kleimineralen, Vulkamin en Ostrea Zeeschelpenkalk) gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal minimum 8 tot 10 weken luchtdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden over de weide. Daar wordt het organisch materiaal makkelijk opgenomen door het bodemleven en voedt de bodem.
  • Werk met de sleufsilo. Behandel de Bokashi hoop hetzelfde als een mesthoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af. Door elke keer Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en de bodemproducten toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd.

Aandachtspunten:

  • Fermentatie is een zuurstofarm proces, de hoop netjes luchtdicht afdekken is een zeer belangrijk!
  • Houtkrullen lenen zich minder voor de aanmaak van Bokashi.
  • Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Bij te nat materiaal treedt rotting op. De te gebruiken hoeveelheid water bij de verdunning van Microferm is hiervan afhankelijk.
  • In het voor- en najaar toepassen. Bokashi is niet schadelijk voor paarden. Om het gras en de zode de tijd te geven zich te herstellen, wordt er wel aangeraden de dieren van het weiland te halen.