Vogels

Gezond verblijf
  • Edasil Kleimineralen
Het gebruik van Edasil Kleimineralen als bodembedekking in de volière/duiventil biedt tal van voordelen. De kleimineralen gaan het vocht uit de mest binden, voorkomen geuroverlast en kunnen bij het verschonen van de volière of til in de tuin gebruikt worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.

 

  • Microferm
Regelmatig vernevelen van Microferm in de kippenren/duiventil helpt de mest efficiënt om te zetten. Bovendien verdwijnen onaangename geurtjes.
Dosering: 100 ml Microferm op 10 liter water

 

  • Bokashi-starter
Het gebruik van Bokashi starter in de kippenren bevordert de oppervlakte compostering. Op deze manier sturen we de vertering van de mest in de goede richting en gaan rotting, en de daarmee gepaarde geuroverlast, tegen.
Dosering: 0,5 kg Bokashi starter per m² na iedere mestbeurt

 

Waterbehandeling
Stilstaand water gaat snel onaangenaam ruiken. Dit is ook het geval bij de drinkbakjes van vogels. Het gebruik van de EM-keramiek pijpjes helpt het water langer dynamisch te houden, waardoor het langer vers en lekker blijft.

 

Voeding
Syn-Vital is een gefermenteerd voederadditief op basis van Effectieve Micro-organismen gefermenteerde tarwezemelen. In tegenstelling tot gedroogde probiotica bevat Syn-vital nog levende micro-organismen en hun stofwisselingsproducten; antioxidanten en andere bioactieve stoffen. Het zijn deze stoffen die een positieve bijdrage leveren tot de opname en verteringsprocessen en daardoor als gezondheid bevorderend worden gezien.
Dosering: 5 tot 10 gram Syn-vital vermengen in de voederportie