EM Vijver

Bij teveel algenvorming in de vijver kan de werking van Effectieve Micro-organismen versterkt worden door ‘EM-vijver’ toe te voegen.
EM-vijver bevat een hoge concentratie aan fototrofe bacteriën die in competitie gaan met de algen.

DOSERING

0,5 liter EM Vijver / 10 m3 (10.000 liter) water in combinatie met Microferm 10 liter / 10m3.
Vijvers met vissen en vuil water een lagere dosering: 1 liter Microferm per 1 m3 en gefaseerd toedienen.