EM Vijver

Bij teveel algenvorming in de vijver kan de werking van Effectieve Micro-organismen versterkt worden door ‘EM-vijver’ toe te voegen.
EM-vijver bevat een hoge concentratie aan fototrofe bacteriën die in competitie gaan met de algen.

DOSERING

1 liter per 10 m3 (10.000 liter) water in combinatie met Microferm 1 liter per m3 (1000 liter).