‘Bokashi is een langetermijninvestering in een goed bodemleven’

EMbassadeur & adviseur Philippe van der Grinten van Provinos (links) bekijkt het maaisel. Foto: Ger Peeters

Marc en Thieu Corsten en Thieu Bongers uit Kelpen-Oler (LB) hebben afgelopen maand twee Bokashi-fermenteringshopen aangelegd met maaisel, afkomstig van de Tungelroyse Beek. Daartoe zijn de boeren een samenwerking aangegaan met het Waterschap Limburg. Corsten ziet het gebruik van Bokashi als een langetermijninvestering in een goed bodemleven.

Bokashi is een uit Japan overgewaaid fermentatieproces, een techniek om van biomassa (maaisel) een optimale bodemverbeteraar te maken die goed is voor het bodemleven en de bodemstructuur. Gefermenteerd organisch materiaal verbetert het humus- en organische stofgehalte in de bodem.

Biologisch akkerbouwers Marc (zoon) en Thieu Corsten (vader) en melkveehouder Thieu Bongers hebben afgelopen maand twee Bokashi-fermenteringshopen opgezet met maaisel van de Tungelroyse Beek (vermengd met micro-organismen, kleimineralen en zeeschelpenkalk). Daartoe zijn ze een samenwerking aangegaan met het Waterschap Limburg.

Win-winsituatie

Het is een win-winsituatie tussen waterschap en de boeren. Op deze manier blijft maaisel niet achter bij beken, waardoor schadelijke meststoffen niet kunnen uitspoelen. Anderzijds zijn zandgronden arme gronden, met een bijna continue gebrek aan voldoende organische stof (OS). Door het gebruik van Bokashi als bodemverbeteraar ontstaat extra ruimte om het OS te verbeteren. Dankzij de Bokashi kan het water beter infiltreren en de grond dit langer vasthouden. Corsten ziet Bokashi als een goede bron voor het gezond houden van de bodem, die vervolgens zorgt voor sterke gewassen die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.

Bron: Stal-en-Akker.nl

Dit vind je misschien ook leuk...