Bokashi bij bijeenkomst Circulair Terreinbeheer

EM Agriton was op 16 april aanwezig bij een bijeenkomst van Circulair Terreinbeheer. Bij circulair terreinbeheer wordt de biomassa, die vrijkomt bij water- en terreinbeheer, behandeld als waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Dit past binnen de circulaire economie die hoog op de agenda staat in Nederland. Het is een economie waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden. Het ontstaan van afval en het gebruik van hulpbronnen wordt tot een minimum beperkt. Biomassa is natuurlijk kapitaal.

EM Agriton verzorgde een bijdrage over Bokashi. Lees het volledige verslag door de organisatie. Hieronder de beknopte informatie.

Ruim 70 circulair denkende professionals troffen elkaar in het provinciehuis in Zwolle om daar vakkennis en ervaring uit te wisselen. Centraal thema: de waarde van maaisel, van praktijk tot beleid. Het was de derde bijeenkomst die georganiseerd werd door het kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer.

Terug op de werkvloer kregen veel deelnemers de vraag: “En, hoe was het?” Sommigen herinnerden zich vooral de opluchting van de wormenpionier uit Winterswijk toen hij hoorde van een recente uitspraak van de Raad van State. “Even leek het erop dat we pieren voortaan als landbouwhuisdieren moesten gaan zien. Dat zou betekenen dat we met emissiegetallen te maken zouden krijgen. Gelukkig blijkt dit nu van de baan. Wormen vallen niet onder de categorie vee.” Maar er gebeurde die dag nog veel meer in Zwolle.

Het dagprogramma bestond uit verschillende delen. Na het plenaire deel waarin het kernteam Circulair Terreinbeheer het laatste nieuws presenteerde was er ruimte voor ‘Open Space’ waarbij er een podium werd gecreëerd voor onderwerpen uit de praktijk. Na de lunch waren er verdiepende workshops en ging de dagvoorzitter in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de Provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio.

Open Space
Beleidsmakers en trekkers van de pilots hadden elkaar veel te vertellen. Daarom was er tijdens de bijeenkomst ruimte voor een Open Space-sessie, een ander woord voor ‘podium voor de praktijk’. Iedereen kon een gespreksthema naar voren brengen. Andere deelnemers die het daar ook over wilden hebben, sloten zich aan bij dat thema. Er bleken negen gespreksonderwerpen te zijn. Enkele voorbeelden zijn:

OMAB
Hoe kun je biomassa c.q. maaisel gebruiken als bodemverbeteraar? Daarbij kwamen twee aandachtspunten naar voren. 1) Hoe krijg je de landbouw als afnemer goed in het proces, zodat die het maaisel graag wil gebruiken? Er zijn allerlei mogelijkheden, maar het principe van kleinschaligheid is een belangrijke voorwaarde voor succes. Mensen moeten elkaar kennen. 2) Het logistieke probleem om het bermmaaisel op de goede plek te krijgen binnen een straal van vijf kilometer. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor. Motto: als het dicht bij huis gebeurt is bijna alles te regelen.

Bokashi en Vermicompost

Gesteld werd dat toepassing van beide technieken veel mogelijkheden biedt om de bodem weer vruchtbaar te maken. De vragen waren vooral praktisch van aard: hoe zit het met de logistiek, hoe gaan we het organiseren. En er waren vragen over wetgeving. Er werd een pleidooi gehouden om praktijkkennis beter te coördineren, bijvoorbeeld in werkgroepen.

 

Meer informatie op https://circulairterreinbeheer.nl/

Dit vind je misschien ook leuk...