Agriton Bokashi bij najaarsbijeenkomst Grondig Boeren met Mais Limburg

Op dinsdag 26 november vond de najaarsbijeenkomst van Grondig Boeren met Mais Limburg plaats. Aan bod kwam de evaluatie van het teeltseizoen 2019 op de twee satellietbedrijven van Thieu Bongers en Melkveebedrijf de Reining VOF.

Daarnaast gingen de ondernemers in op het belang van organische stof en bokashi (gefermenteerd organisch materiaal). Tot slot brachten zij een bezoek gebracht aan het demonstratieperceel van Thieu Bongers om het vanggewas (gelijkzaai rietzwenk) en de beworteling hiervan te bekijken.

Bokashi
Op het bedrijf van Thieu Bongers is een bokashi/hoop bekeken. Deze hoop is gemaakt als pilot in samenwerking met Waterschap Limburg en Provinos. Het slootmaaisel is afkomstig uit de Tungelroyse Beek binnen een straal van 5 kilometer. Op deze manier valt bokashi onder de vrijstelling plantenresten.

Bodemverbeteraar
De aanwezige ondernemers konden de bokashi zien, ruiken en voelen. Ook gaf Philippe van der Grinten van Provinos uitleg over de werkwijze van het maken van Agriton bokashi, voordelen van en ervaringen met bokashi en de aandachtspunten waarop gelet moet worden.

De bokashi bij Thieu Bongers wordt waarschijnlijk uitgereden op een perceel bouwland en dient als bodemverbeteraar. Deze bokashi zal het bodemleven voeden en hiermee de kwaliteit van de bodem ten goede komen.

Waterschap: vaker
Ook Loek Berden van Waterschap Limburg was aanwezig. Het Waterschap Limburg wil namelijk vaker slootmaaisel binnen 5 kilometer op een agrarisch bedrijf afzetten. Het Waterschap Limburg roept ondernemers dan ook op om zich te melden als zij interesse hebben in de afname van slootmaaisel.

Bron: https://agrarischwaterbeheer.nl/

Dit vind je misschien ook leuk...